Kontakt


Właścicielem marki TECHBUD-R1 jest:

QUALION RATE SP. Z O.O.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel: 732 333 666
kontakt@techbud-r1.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000549153
NIP: 5272732346
REGON: 361099390

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SIEDZIBA

BIURO