Skip links

Na wykonanie wyceny będziesz potrzebował ok. 30 min. Przed rozpoczęciem wyceny przygotuj projekt i rzut lokalu. Przydatne będą takie informacje jak powierzchnie i wysokości poszczególnych pomieszczeń, powierzchnie podłóg, ścian i sufitów. Zliczone ilości punktów wod-kan i elektrycznych, oraz powierzchnie płytek. Powodzenia!

GET STARTED

0$

Dziękujemy. Za chwilę otrzymasz podsumowanie wyceny na podany adres e-mail.

WPROWADŹ DANE NA TEMAT OBIEKTU

#zostańwdomuZaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

ZAZNACZ MEDIA DOSTĘPNE OBECNIE W LOKALU:

#zostańwdomu
Zaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PRAC

#zostańwdomuZaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

#zostańwdomu
Zaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

#zostańwdomu


Zaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

INSTALACJE WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA

#zostańwdomuZaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

ROZPOCZNIJ WYCENĘ ONLINE


Na końcu wyceny czekają na Ciebie dodatkowe rabaty.


Zaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

ODBIERZ RABATY

Przydzielenie rabatu będzie zależało od spełnienia warunków. Rabat może zostać przydzielony wyłącznie w przypadku nawiązania współpracy.


Zaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

PRACE NAPRAWCZE PO INSTALACJACH I WYBURZENIACH

#zostańwdomu


Zaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

POSADZKI, WYLEWKI, PODŁOGI NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

#zostańwdomu

Zaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

STAWIANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH MUROWANYCH

#zostańwdomu
Zaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

STAWIANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH I PRZEDŚCIANEK Z G-K

#zostańwdomuZaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

TYNKI SUCHE I TRADYCYJNE

#zostańwdomu
Zaznacz by kontynuować

NASTĘPNY KROK

Koszt robocizny z materiałami budowlanymi (brutto):

Summary

OpisInformacjeIlośćCena
Rabat:
Razem:

Niniejsza wycena nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

INFORMACJA DLA OSÓB OD KTÓRYCH ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) pragniemy Panią/Pana poinformować iż:
1.Czym są dane osobowe: Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych
2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

TECHBUD-R1 Sp. z o.o., ul. Myśliborska 21 03-185 Warszawa

3.Z Administratorem można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu +48 732 333 666, +48 732 333 667, pisemnie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres siedziby Administratora lub osobiście w siedzibie Administratora.
4.Inspektor danych osobowych: Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
5.W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b), c) oraz f) RODO w następujących celach:
a. Świadczenie Pani/Panu usług budowlanych przez naszą spółkę;
b. Wypełnianie ciążących na nas obowiązków prawnych np. wobec organów administracji państwowej urzędów skarbowych;
c. Realizowania prawnie uzasadnionych interesów, to znaczy: -zabezpieczenia, ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obronę przed ewentualnymi roszczeniami. Spółka nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
6.Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
a. Osoby świadczące usługi na podstawie stosownych umów;
b. Podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i organy państwowe;
c. Podmioty świadczące usługi informatyczne i telekomunikacyjne, doręczeń korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, kontrolne,
księgowo- finansowo kontrolne , archiwizacyjne.
7.Przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej (EOG): Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał Danych osobowych do państwa trzeciego (czyli poza obszar EOG), chyba, że złoży Pani/Pan taki wniosek.
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie w całości albo w części świadczenie Pani/Panu usług lub udzielenie świadczeń przez naszą spółkę.
9.Jakie mam prawa w związku z treścią moich danych osobowych: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10.Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy danych, o których mowa w pkt. 5 c) niniejszej informacji jeżeli przyczyną tego sprzeciwu jest Pani/Pana szczególna sytuacja.
11.W każdym momencie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.Jak długo będą przechowywane dane osobowe: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas udzielania Pani/Panu usług budowlanych przez naszą spółkę, a po tym okresie do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, w zakresie zaś ciążących na nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisu prawa.

CHCĘ OTRZYMAĆ BEZPŁATNIE SZCZEGÓŁOWĄ WYCENĘ PDF NA MAILA

Właścicielem marki TECHBUD-R1 jest:

QUALION RATE SP. Z O.O.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel: 732 333 666
kontakt@techbud-r1.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000549153
NIP: 5272732346
REGON: 361099390

Siedziba

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Biuro

ul. Myśliborska 21
03-185 Warszawa

Obserwuj nasz profil na instagramie

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.