Skip links

logox05

Umowa

Gwarancja

Faktura

ROZPOCZNIJ

Dziękujemy. Za chwilę otrzymasz podsumowanie wyceny na podany adres e-mail.

Podsumowanie


0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Instalacja elektryczna


0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Instalacja wod-kan0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Jakich usług szukasz?


0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Posadzki


0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Murowanie


0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Zabudowy g-k


0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Tynki ręczne mokre i suche


0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Prace glazurnicze


0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Gładzie i malowanie


0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Montaż sanitariatów0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Montaż podłóg


0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Montaż osprzętu elektrycznego


0$

Wybierz by kontynuować

DALEJ

Łączny koszt:

Podsumowanie

OpisInformacjeIlośćCena
Rabat:
Razem:

Niniejsza wycena nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego i ma charakter poglądowy. Nie gwarantujemy dostępności usług w wybranym terminie i cenach.

INFORMACJA DLA OSÓB OD KTÓRYCH ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) pragniemy Panią/Pana poinformować iż:
1.Czym są dane osobowe: Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych
2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Qualion Rate Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa

3.Z Administratorem można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu +48 732 333 666, pisemnie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres siedziby Administratora lub osobiście w siedzibie Administratora.
4.Inspektor danych osobowych: Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
5.W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b), c) oraz f) RODO w następujących celach:
a. Świadczenie Pani/Panu usług budowlanych przez naszą spółkę;
b. Wypełnianie ciążących na nas obowiązków prawnych np. wobec organów administracji państwowej urzędów skarbowych;
c. Realizowania prawnie uzasadnionych interesów, to znaczy: -zabezpieczenia, ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obronę przed ewentualnymi roszczeniami. Spółka nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
6.Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
a. Osoby świadczące usługi na podstawie stosownych umów;
b. Podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i organy państwowe;
c. Podmioty świadczące usługi informatyczne i telekomunikacyjne, doręczeń korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, kontrolne,
księgowo- finansowo kontrolne , archiwizacyjne.
7.Przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej (EOG): Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał Danych osobowych do państwa trzeciego (czyli poza obszar EOG), chyba, że złoży Pani/Pan taki wniosek.
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie w całości albo w części świadczenie Pani/Panu usług lub udzielenie świadczeń przez naszą spółkę.
9.Jakie mam prawa w związku z treścią moich danych osobowych: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10.Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy danych, o których mowa w pkt. 5 c) niniejszej informacji jeżeli przyczyną tego sprzeciwu jest Pani/Pana szczególna sytuacja.
11.W każdym momencie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.Jak długo będą przechowywane dane osobowe: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas udzielania Pani/Panu usług budowlanych przez naszą spółkę, a po tym okresie do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, w zakresie zaś ciążących na nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisu prawa.

Chciałbym otrzymać pełną wycenę. Proszę o kontakt.